Case Study

Trang này chia sẻ kinh nghiệm tạo ra nguồn thu nhập thụ động trên Internet.

1. Website tư vấn dịch vụ môi giới tài chính KinhdoanhForex.net

Đây là địa chỉ website tư vấn kinh doanh tiền tệ, ngoại hối, vàng tài khoản. Website được Publish hồi 7/2012, mô hình kinh doanh này mang lại nguồn thu Passive do nhà đầu tư tự giao dịch và người môi giới hưởng hoa hồng, không có sản phẩm nào cả :)